Basauri - Galdakao

Legezko oharra

http://www.berritzeguneak.net sarearen jabetza intelektualaren eta honen barruan sartuta dauden elementu desberdinen eskubideak Berritzeguneak-aren titulartasun dute. Berritzeguneak bere eskumenean hartzen du, edozein unean eta aurretiaz berririk eman gabe, bere sarean edo konfigurazioan edo aurkezpenean azaltzen den informazioa aldaketak eta egunerak egiteko. Berritzeguneak ezin du bermatu sarearen sarbidean, edo bere edukietan, akatsik ez egotea, ezta berau eguneratuta egotea, nahiz eta bere ahaleginak egingo dituen hauek sahiesten eta dagokionean okerrak zuzentzen edo eguneratzen, ahal den eta azkarren. Bai sarbidearen baita bertan dagoen informazioaren erabileraren ardura bakoitzaren erantzukizunaren pean gelditzen dira. Berritzeguneak ez du bere gain hartuko sarreraren edo informazioaren erabileraren ondorioz sorturiko edozein kalte edo oinazetaz, ez bada bere konpetentzien erabilera zorrotzaren eraginpean dituen dispozizio legalen aplikazioarengatik ondorioztatu ahal diren salbuespenetatik.

Berritzeguneak ez du bere gain hartzen web-ean aipatzen diren hirugarrenekin egindako estekaduren konexio edo edukietatik sor daitekeen inolako erantzukizunik. Web honek duen informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta baita ere Berritzeguneak jabego intelektual eta industrialaren eskubideetan sorturiko kalte eta galerek, aipatutako administrazioari legez dagozkion egintzak erabiltzeko bidea emango diote eta, horrela badagokio, horren ondorioz diren erantzukizunetara.

Pribatutasuna

Interesatuak ematen dituen datuak, bakar bakarrik erabiliko dira dagokion prozedura edo egintzan aurreikusitako helburuetarako.

Datu hauek ez dira izango, inolaz ere, tratamendu edo hirugarren bati lagatzeko xede, doakionaren zalantzarik gabeko baimenarekin edo Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 6.2 eta 11.2 artikuluetan (1999ko abenduaren 14ko 298 zk.ko EAOa) ezarritakoari jarraituz ez bada.

Aipatutako 15/1999 Lege Organikoaren arabera, datu-lagatzaileak edozein momentuan izango ditu sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak, arauz ezartzen denari jarraituz.

© Berritzeguneak Basauri - Galdakao · Arkotxa Auzoa, 14 48480 · Tel: 944288131 · Fax:     Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco